image19

We create virtual & augmented reality in the context of theatre, performance & contemporary art 


Tworzymy wirtualną i poszerzoną rzeczywistość w kontekście teatru, perfromansu i sztuki współczesnej

image20

WHAT IS IT? / CO TO JEST?

Dream Adoption Society is a VR Lab / Studio based in Warsaw Poland. It was started by the theatre director Krzysztof Garbaczewski to develop a digital way of expression, which combines virtual and augmented reality in the context of theatre, performance and contemporary art.

So far it presented works at the The Performing Garage - home of The Wooster Group in New York, the National Stary Theatre in Krakow, the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Powszechny Theatre, Nowy Teatr, Komuna Warszawa in Warsaw, as well as galleries and festivals in Europe and Canada. 


Dream Adoption Society to Laboratorium / Studio VR założone przez reżysera teatralnego Krzysztofa Garbaczewskiego koncentrujące się na rozwijaniu języka sztuk cyfrowych z wykorzystaniem wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości w kontekście teatru, performansu i sztuki współczesnej. Grupa prezentowała swoje projekty w The Performing Garage w Nowym Jorku, Starym Teatrze w Krakowie,  Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim, Komunie Warszawa, Teatrze Powszechnym, Nowym Teatrze w Warszawie oraz galeriach i festiwalach w Europie i Kanadzie.

SO FAR / JAK DOTĄD

image21

APORIA THE CITY IS THE CITY

APORIA THE CITY IS THE CITY - Book, AR, VR, Design. 

Imagine two cities, where the inhabitants live in parallel realities. The streets are dou- bled, multiple crosshatches appear along the facades, giving out onto a sprawling view of the double city. Every building is a hybrid; two functions and two spaces co-exist simul- taneously.

APORIA MIASTO JEST MIASTEM

Z pozoru niemożliwe do połączenia systemy miejskie w sposób organiczny splotły się ze sobą w jednym miejscu. Panuje tu zarówno chaos jak i porządek. W cieniu monumentalnych gmachów płożą się stragany i fawele z blachy falistej, które niczym śluzowce organicznie porastają prostopadłościenną, perfekcyjnie zaplanowaną architekturę.

Twórcy: Aleksandra Wasilkowska, Krzysztof Garbaczewski, Jagoda Wójtowicz, Maciej Gniady, Marta Nawrot, Wojtek Markowski, Jakub Oleś, Krystian Brych, Sebastian Sebulec i inni.

SCREENSHOTS/ZDJĘCIA
image22

A MADRIGAL OPERA

"A Madrigal Opera" - Glass’s work is a kind of empty form in which you can pour very different, in principle free, theatrical content. The composer requires the completion of the work on stage by the director, who in principle is not limited by anything but the timeframe of the work’s duration dictated by the music. No wonder that such a specific mission was entrusted to Krzysztof Garbaczewski, whose ingenuity forces him to construct completely autonomous worlds governed by his own rules.

Creators: 

Capella Cracoviensis

Radosław Pujanek - Violin, Aneta Dumanowska - viola, Antonina Ruda - soprano, Justyna Ołów - alto, Krzysztof Mroziński - tenor, Michał Dembiński - bass , Marek Opaska - bass Krzysztof  Garbaczewski - director Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Mateusz Świderski, Wojtek Markowski - VR Iza Szostak - choreography Sławek Blaszewski, Jan Strumiłło - costumes and stage design Tomasz Bazan, Małgorzata Gorol, Maciej "Gąsiu" Gośniowski, Hiroaki Murakami, Łukasz Przytarski - performance

„A Madrigal Opera”– opera VR (Virtual Reality)

A Madrigal Opera to muzyka teatralna – ascetyczna i abstrakcyjna, z założenia pozbawiona jakiegokolwiek przekazu werbalnego, tak by pozostawiać reżyserowi i pozostałym twórcom całkowitą wolność tworzenia kształtu scenicznego i wprowadzania dowolnych tekstów. To zarazem inkantacyjny rytuał, hipnotyzujący siłą ciągłych transformacji struktur muzycznych, który w inscenizacji wyreżyserowanej przez Krzysztofa Garbaczewskiego na Festiwalu Opera Rara w 2019 roku, realizowany był jako analogiczny transformatywny proces z udziałem sześciorga tancerzy-aktorów. Świat wspólnoty brył w powolnych obrotach i interakcjach, z których stopniowo wyłaniają się kształty ludzkie, wchodzące w swoje procesy i siatki relacji, zwielokrotnione i rozprzestrzenione dzięki zastosowaniu technologii VR i skanowania tancerzy w czasie rzeczywistym. Za muzykę odpowiada Capella Cracoviensis.

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA
image23

NOTHING

"Nothing" VR experience

Black square was never flat. It has always been an object, form, something. Black square is a controller - death, which the viewer uses to move in the virtual space. It is not used to keep the ilusion of the world. It is more this "thing" which makes it something rather then nothing. Experience virtual reality meditation based on Black square on white background by Kazimierz Malewicz and Bolesław Leśmian poetry. The experience is connected with premiere of "Nothing" theatre play at The Old Theatre in Krakow directed by Krzysztof Garbaczewski.


"Nic" - doświadczenie VR

Czarny kwadrat nigdy nie był płaski. Zawsze był bryłą, obiektem, czymś. Czarny czworobok to kontroler-śmierć, którego doświadczający używa do przemieszczania się pomiędzy szczelinami w przestrzeni wirtualnej. Nie służy on jednak do utrzymania fikcji wewnątrz świata przedstawionego. Raczej staje się tym „czymś” co czyni, że jest raczej coś, niż Nic. 

Medytacja w rzeczywistości wirtualnej nad Czarnym kwadratem na białym tle Kazimierza Malewicza oraz poezją Bolesława Leśmiana. Wydarzenie towarzyszy premierze NIC Krzysztofa Garbaczewskiego w Starym Teatrze w Krakowie.


Twórcy: Anastasia Vorobiova, Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Maciej Gniady, Jan Duszyński i inni.

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA
image24

PRAGMATISTS, OR USE ME

"Pragmatists, or use me"

Experiments with VR / Noise / Witkacy / Cabaret in Polish and English.

The space is divided into three zones: work space, ideal space and dystopian space. This in-progress piece tries to pose Witkacy's text against live noise, cabaret, VR and an interactive sound machine. Source texts include Witkacy's „Pragmatists”, William James' lectures on pragmatism, and Felix Guattari's „Schizoanalytic Cartographies”.


„Pragmatyści”– performans VR (virtual reality)

To inscenizowane czytanie utworu wykorzystuje VR do ponownego wyobrażenia Pragmatystów, sztuki Witkiewicza z 1919 roku. Pragmatyści to fantasmagoryczny dramat kameralny, który Witkiewicz napisał w odpowiedzi na filozofię pragmatyzmu Williama Jamesa - zwaną najbardziej amerykańską filozofią. Ta nowa interpretacja bada integrację technologii VR z występem na żywo, pytając, co by się stało, gdyby udręczony bohater Witkiewicza, artysta Plasfodor, został przywrócony jako doświadczenie VR.


Twórcy:

Zbigniew Bzymek, Andrew Maillet, Jagoda Wójtowicz, Marta Nawrot, Marcin Kosakowski, Andrzej Szeremeta i inni

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA
image25

EXCRESCENCE - BODY OPEN SOURCE

„Excrescence – body open source”

Live performance with vr installation exploring the meaning of pleasure. Join the multi-user virtual experience to redefine your idea of body, touch and togetherness. Presented at Dream Adoption Society Stage at Powszechny Theatre in Warsaw.


„Excrescence – body open source”– doświadczenie VR (virtual reality)

W tym wirtualnym doświadczeniu widzowie wspólnie w kilka osób jednocześnie eksplorują znaczenie przyjemności, dotyku oraz wspólnoty. Hybrydyzacja kształtów wypełza poza granice tego, co znane; skóra marszczy sięi otwiera, zlepkiem miliona otworów chłonie i pragnie rozszerzenia. Pozwólmy naszym ciałom na swobodny, niczym nieskrępowany proces rozszerzenia – niech kwitną, dzieląsięna nowe części i odczuwają! Instalacja prezentowana była na scenie Dream Adoption Society w Teatrze Powszechnym w Warszawie.


Twórcy:

Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Krystian Brych i inni

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA
image26

NIETOTA

„Nietota”

Transgressive journey based on Tadeusz Miciński's novel with highland folklore, dance and multiplayer, interactive VR application. Theatre performance with unique VR locomotion system providing run and fly modes for multiple users connected together, visible as avatars in real-time and guided by actors. Presented in Warsaw at Powszechny Theatre.


„Nietota”– spektakl teatralny z wykorzystaniem VR (virtual reality)

Transgresywna podróż oparta na powieści Tadeusza Micińskiego nasycona góralskim folklorem i tańcem.

Spektakl wykorzystuje aplikację zbiorowej, wirtualnej rzeczywistości i nowe technologie generowane na żywo. Samo zanurzenie w VR służy w nim nie tyle przeniesieniu do innego świata, ile wykreowaniu współdzielonej przez wszystkich widzów, choć doznawanej przez każdego oddzielnie, prywatnie, rzeczywistości. Sztuka prezentowana i wyprodukowana w Teatrze Powszechnym w Warszawie.


Twórcy:

Krzysztof Garbaczewski, Wojciech Markowski, Maciej Gniady, Mateusz Świderski, Jagoda Wójtowicz, Marta Nawrot, Iza Szostak, Jan Strumiłło, Piotr Pieczyński, Marcin Kosakowski, Jan Duszyński, Kuba Olszak, Julia Wyszyńska, Julian Świeżewski, Oskar Stoczyński, Magdalena Koleśnik, Aleksandra Bożek, Karolina Adamczyk i inni.

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA
image27

LOCUS SOLUS

"Locus Solus"

VR (virtual reality) installation created on the basis of Raymond Roussel‘s novel of the same title. It is a dream world, inhabited by numerous cerebral clones. Their shepherd, Martial Canterel  will guide you through our programme that will lead to the transformation of your cerebral clone into an eternal life form. Presented in Warsaw at Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle. 


„Locus Solus”– doświadczenie VR (virtual reality)

Locus Solus nie jest ani obiektem, ani instalacją, ani widowiskiem, ale tym, co istnieje tylko poprzez obecność uczestnika. Po założeniu okularów VR jesteśmy uczestnikami i twórcami równoległego performansu, a z każdym krokiem w ramach wirtualnej rzeczywistości wytwarzamy samodzielne nowy świat. Doświadczenie VR jest jak ucieleśnienie marzeń o prawdziwej transdyscyplinarności: tu występ, praca video, gra, teatralność, nowe media i nowe metody narracji stapiają się w jeden angażujący fenomen. Praca prezentowana była w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz w Performing Garage w Nowym Jorku.


Twórcy: Krzysztof Garbaczewski, Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Maciej Gniady, Paweł Smagała, Jan Duszyński, Bartosz Zaskórski, Wojciech Markowski, Jim Fletcher, Robert Mleczko, Iza Szostak i inni.

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA
image28

THE ARTIST IS (ALL BUT) PRESENT

„The Artist is (all but) present

AR (augmented reality) performance in which the “spectactor” meets and collaborates with Leron Miszek -an avatar (live/real-time 3D scan) of Miron Białoszewski to create his/her own piece of ephemeral, playful word poetry. The piece is performed using Microsoft hololens glasses which the “user” wears while communicating with Leron Miszek thru an intercom set-up. Presented in Warsaw at Komuna Warszawa and New York at The Performing Garage.


„The Artist is (all but) present” – performance AR (augmented reality)

Dzieło zostało stworzone w rozszerzonej rzeczywistości - AR (augmented reality). W trakcie performance'u widz spotyka i współpracuje z Leronem Miszkiem, awatarem (skan 3D) Mirona Białoszewskiego, by stworzyć własny fragment efemerycznej poezji.

Dzieło powstało przy współpracy uznanego polskiego reżysera Krzysztofa Garbaczewskiego oraz członka grupy Wooster, ekspertymentalnego filmowca Zbigniewa Bzymka.

Dzieło odgrywane jest za pomocą okularów Microsoft Hololens, które widz nosi, komunikując się z Leronem Miszkiem za pomocą wbudowanego interkomu. Odtwórca grający awatara Lerona Miszka komunikuje się w sposób, który sugeruje że może być sztuczną inteligencją.

Leron Miszek czyta kolejno wybrane wiersze Mirona Białoszewskiego, które antycypują Wirtualne Królestwo. Widz dostaje wybór pomiędzy wydawaniem komend głosowych, a współpracą. Widzowi daje się do zrozumienia, że Leron Miszek reaguje na komendy głosowe.

Gdy widz wybierze współpracę, dostaje serię obrazowych prowokacji, które kierują go w stronę opisowego i abstrakcyjnego myślenia. Słowa są przechwycone i spisane w formie animowanych cukierkowych liter za pomocą modułu do rozpoznawania mowy. Performans prezentowany był w Komunie Warszawa oraz Performing Garage w Nowym Jorku.


Twórcy:

Krzysztof Garbaczewski, Zbigniew Bzymek, Andrew Maillet, Maciej Gniady, Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Jacek Naruniec, Wojciech Markowski i inni.

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA
image29

NEW YORK RESIDENCY 2018

Our crew spent 3 months in New York presenting our works at The Performing Garage, La MaMa and The New School. 


Nasza ekipa spędziła 3 miesiące w Nowym Jorku prezentując nasze projekty w Performing Garage, La MaMa oraz New School.

VIDEO / FILM
image30

BIAŁOSZEWSKI / GINSBERG

„Białoszewski / Ginsberg” 

What happened when Miron Białoszewski, one of the most singular poets of the 20th century received a visit from America’s favorite guru-activist-poet, Allen Ginsberg? Białoszewski/Ginsberg explores possible stories, counterfactual narratives and alternative realities through the use of performance and multi-player, real-time scanning VR technology. This is a Nowy Teatr's production in cooperation with Dream Adoption Society during our residency at The Performing Garage, New York.


„Białoszewski / Ginsberg” spektakl teatralny z wykorzystaniem VR (virtual reality)

Co się wydarzyło, kiedy Mironowi Białoszewskiemu, jednemu z najniezwyklejszych poetów XX wieku, złożył wizytę amerykański guru, aktywista i poeta Allen Ginsberg? 

Białoszewski / Ginsberg rozwija możliwe scenariusze, kontrowersyjne narracje i alternatywne rzeczywistości poprzez wyobraźnię teatralną i technologię skanowania VR multiplayer w czasie rzeczywistym.

Spektakl to produkcja Nowego Teatru w Warszawie we współpracy z Dream Adoption Society w ramach rezydencji w The Performing Garage w Nowym Jorku.


Twórcy:

Krzysztof Garbaczewski, Zbigniew Bzymek, Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Maciej Gniady,
Jan Duszyński, Andrew Maillet, Jacek Poniedziałek, Paweł Smagała, Stacey Karen Robinson, Danusia Trevino, Jim Fletcher, Olga Drygas, Wojciech Markowski i inni.

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA
image31

NEW TERRITORY

„New Territory”

Real-time, multiplayer, vr theatre performance combining Gear Vr, HTC Vive, actors' performances, choreography, live music from a vr application to achieve immersive theatre experience for the local community. Here the process of being immersed in VR is not about taking the viewers to another world but to create an experience shared with all the viewers, although felt in a private, individual way at the same time. Presented in Warsaw at Powszechny Theatre and New York at The Performing Garage.


„New Territory”- spektakl teatralny z wykorzystaniem VR (virtual reality)

Spektakl teatralny z wykorzystaniem wieloosobowej aplikacji VR (virtual reality) z udziałem aktorów, tancerzy i muzyki na żywo w połączeniu z zestawami gogli Gear Vr oraz HTC Vive tworzący immersyjne doświadczenie teatralne dla lokalnej społeczności. 

Novum projektu to zanurzenie w doświadczeniu współdzielonym, współprzeżywanym ze wszystkimi uczestnikami (widzami), którzy łączą się w tym samym czasie. Spektakl prezentowany w Warszawie w Teatrze Powszechnym i w Nowym Jorku w The Performing Garage.


Twórcy:

Krzysztof Garbaczewski, Wojciech Markowski, Maciej Gniady, Mateusz Świderski, Jagoda Wójtowicz, Marta Nawrot, Iza Szostak, Jan Strumiłło, Piotr Pieczyński, Marcin Kosakowski, Jan Duszyński, Kuba Olszak, Julia Wyszyńska, Julian Świeżewski, Oskar Stoczyński, Magdalena Koleśnik, Aleksandra Bożek, Karolina Adamczyk i inni.

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA
image32

A COURAGOUS HEART

"A Courageous Heart"

VR (virtual reality) interactive installation inspired by Tadeusz Kościuszko (1746–1811) who was a hero of the Enlightenment. Monuments have been erected to his memory in Poland, Lithuania, Belarus and the United States, where he fought for independence at George Washington’s side. The VR experience allows viewers to slip into the skin of the human rights champion. Presented in Cracow at Genius Loci Festival and Wiesbaden at GoEast Festival.


„Serce Odważnych”- doświadczenie VR (virtual reality)

To doświadczenie zainspirowane postacią Tadeusza Kościuszki (1746-1811), który walczył o prawa 

człowieka i wolność. Nie bał się krytykować niewolnictwa w Ameryce, walczył o prawa chłopów, Żydów i mniejszości narodowych w Polsce. Pomniki na jego cześć powstały w Polsce, Białorusi, Litwie czy Stanach Zjednoczonych gdzie walczył u boku Georga Washingtona. Ostatni rycerz i pierwszy obywatel krajów słowiańskich, które w pełni rozumiał ideę braterstwa i równości. To doświadczenie wirtualne pozwala wślizgnąć się w głowę bohatera. Prezentowane było na Festiwalu Genius Loci w Krakowie oraz goEast w Wiesbaden.


Twórcy:

Krzysztof Garbaczewski, Zbigniew Bzymek, Jan Duszyński, Roman Garncarczyk, Agnieszka Kościelniak, Sylwester Piechura, Sławomir Blaszewski, Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Maciej Gniady, Mateusz Świderski, Bartosz Szydlowski, Wojciech Markowski i inni.

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA
image33

SYMPOSIUM / REPUBLIC

 "Symposium/Republic"

Research on Plato's "The Republic" and "Symposium" in VR (virtual reality) including different narrations and choice of texts. "Death is good, detachment from the body, soul from nothing, flight of the soul, self recognition, seeing beauty, unsayable, nothingness, nonexistence, perfect living person, praise of nature, nihilist guest." Presented in Warsaw at Nowy Teatr, Wroclaw with Polski Theatre in the underground.


„Uczta / Państwo Platona”– performans VR (virtual reality)

Praca badawcza nad koncepcjami z „Uczty” i „Państwa” Platona prowadzona w rzeczywistości wirtualnej, wykorzystująca różne narracje i wybory tekstów. 

Śmierć jest dobra, oderwanie się od ciała, duszy od nicości, ucieczka duszy, samopoznanie, ujrzenie piękna, niewypowiedziane, nicość, nieistnienie, doskonała żyjąca istota ludzka, pochwała natury, nihilistyczny gest, etc.

Praca prezentowana w Nowym Teatrze w Warszawie i Teatrze Polskim w Podziemiu we Wrocławiu.


Twórcy:

Krzysztof Garbaczewski, Jan Duszyński, Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Maciej Gniady,

Paweł Smagała, Wojciech Markowski i inni.

SCREENSHOTS / ZDJĘCIA

CONNECT

DREAM ADOPTION SOCIETY

Zamoyskiego 20, 03-801, WARSAW, POLAND

info@dreamadoptionsociety.com +48504183882